Прикарпатський юридичний вісник №1-2/2019

Прикарпатський юридичний вісник №1, Том 2 / 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. С. Заяць Антропологічна константа професійної адвокатської діяльності

Г. В. Козяр Соціальна відповідальність як імператив правової держави: теоретичні засади наукового дискурсу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Р. Нестор Поняття «територіальна громада» в Україні та Сполученому Королівстві

О. М. Таваткиладзе Створення Одеської судової палати як основний елемент судової реформи 1864 року в Російській імперії

С. А. Чванкін Електронний доказ як засіб доказування в цивільному судочинстві

О. І. Янушкевич Збереження місця роботи (посади) – одна із основних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. В. Бурлаченко Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю як інститут трудового права

О. В. Пасечнік Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України та окремих зарубіжних країн

Ю. А. Чуприна Деякі актуальні питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників в аспекті міжнародної співпраці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Юркевич Особливості правової охорони лісів в Австрійському лісовому законі 1852 р

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. В. Борисова Підстави адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Ю. Г. Бронова Правова основа літакобудування: сучасний стан та перспективи

О. В. Григоренко Зарубіжний досвід реалізації принципу дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції

А. О. Даниленко Принципи національного врядування для країн-кандидатів та потенційних кандидатів на членство у Європейському Союзі (на прикладі України)

М. В. Кармаліта Судове провадження як наслідок захисту порушеного інтересу у сфері оподаткування: практика ЄСПЛ та баланс приватного і публічного інтересу

М. В. Кочеров Сучасна доктрина реформ в органах Національної поліції України

Д. С. Левченко Система адміністративного інструментарію суб’єктів громадянського суспільства у публічному адмініструванні в Україні

Я. І. Маслова Адміністративний нагляд: сутність та процедура застосування

А. Б. Маслова Поняття та різновиди суб’єктів публічного адміністрування

В. С. Нікіфоренко Правове та організаційне забезпечення функціонування системи суб’єктів у сфері безпеки державного кордону в України

В. Ю. Оксінь До питання про визначення поняття публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні

А. В. Олійник Сутність відносин, пов’язаних із реалізацією соціально-економічних прав людини

Р. С. Осипчук Загальна характеристика системи антикорупційного менеджменту Національного антикорупційного бюро України

О. Є. Панфілов, Т. І. Білоус-Осінь Адміністративний розсуд у діяльності суб’єктів публічної адміністрації

К. О. Пристінська Адміністративно-правові засоби протидії незаконному обігу наркотичних речовин

Ю. О. Рева Верифікація антикорупційної декларації

О. М. Стець Характеристика основних прав державного службовця як суб’єкта державно-службових правовідносин

С. С. Теленик Щорічні звернення Президента України в системі стратегічних правових актів

В. Д. Черній Президентські концепції розвитку системи органів місцевого самоврядування в Україні

Ю. Ю. Швець Адміністративно-правові засади реалізації особою права на охорону здоров’я: ретроспективний огляд

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. П. Капітаненко Історико-правова природа регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

К. В. Калюга Профайлінг як сучасний засіб встановлення особи злочинця

К. М. Подлєгаєв Проблеми реалізації правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду України у кримінальних провадженнях

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Т. А. Грабович Сатисфакція як форма відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням.

В. С. Нікіфоренко Правове та організаційне забезпечення функціонування системи суб’єктів у сфері безпеки державного кордону в України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Б. В. Богдан Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"