Прикарпатський юридичний вісник №2-5-1/2018

Категория: Uncategorised
Опубликовано 23.09.2021 13:41
Автор: Super User
Просмотров: 593

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 1 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Мартовицька
Поняття права на правову допомогу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
Роль та значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні

Є. В. Бережна
До проблеми визначення місця адвоката в системі учасників адміністративного процесу

А. В. Бойко
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації державної транспортної політики

С. А. Борискін
Особливості форм та методів контролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю

В. Р. Боровський
Особливості правового регулювання діяльності прокурора як суб’єкта адміністративного процесу

В. П. Босий
Юридична відповідальність біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

С. І. Віговський
Основні завдання контролю за діяльністю місцевих судів

І. І. Войтович
Стан наукової розробленості проблем протидії корупційній злочинності у сфері воєнної безпеки

А. Ю. Дєточка
Роль та значення принципів реалізації правоохоронної функції держави

Д. А. Євдокимов
Сутність адміністративного розслідування як стадії та етапу провадження у справах про адміністративні правопорушення

А. В. Захаров
Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового дослідження

В. В. Ізотов
Сутність та види гарантій забезпечення та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю

Г. Ю. Калашніков
До проблеми визначення поняття та видів адміністративних процедур у сфері будівельної діяльності

Д. А. Кобильнік
Межі податково-правового регулювання: постановка питання

А. С. Колісник
Європейський досвід адміністративно-правового регулювання сервісної діяльності митних органів

О. О. Колотілов
Адміністративно-процедурний аспект державної реєстрації фізичної особи підприємцем

С. В. Кононенко
Галузеві принципи адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів

В. П. Кононець
Специфіка кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень

В. С. Коренькова
До проблеми визначення рівнів координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції

С. В. Коробенко
Наукові погляди щодо сутності категорій «адміністративний процес», «юрисдикція», «адміністративна юрисдикція» як основи визначення адміністративно-процесуальних проваджень в діяльності митних органів

Л. В. Котенко
Принципи публічного адміністрування виробництва та обігу лікарських засобів в Україні

А. В. Кудін
Адміністративний примус як класичний метод діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері патентної діяльності в Україні

Є. О. Лаврентьєв
Міжнародно-правові стандарти та відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Н. В. Лаговська
Удосконалення інформаційного забезпечення як напрям запобігання злочинності у сфері адміністративних послуг

А. О. Лапіка
Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність державних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів

В. О. Лозінський
Адміністративно-правовий статус об'єднаної територіальної громадами в Україні

О. І. Маслов
Система принципів адміністративної діяльностІ Національної поліції України

В. В. Нікітін
До проблеми визначення поняття уникнення та ухилення від подвійного оподаткування

С. С. Павчук
До характеристики кадрових процедур в органах прокуратури України

С. Є. Петров
Відповідальність Головного сервісного центру МВС України як суб’єкта адміністративних правовідносин

І. В. Серединський
Міжнародні стандарти підготовки поліцейських: загальна характеристика

Г. М. Скороход
Поняття та правова природа державного боргу

А. В. Томчук
Зарубіжний досвід у сфері запобігання домашньому насильству

В. С. Чорней
Сутність та структура механізму застосування адміністративно-правового примусу органами прокуратури

Т. О. Шевчук
Місце та роль публічного контролю у системі адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки атмосферного повітря