Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. А. Довганич
Особливості реалізації правової ідеології у правосвідомості та правовій культурі: історико-правова ретроспектива

А. А. Настюк
Причини захоплення влади Олегом та усунення від управління Рюриків в Північній Русі

Н. М. Раданович
Загальнодозвільний тип юридичного регулювання в Україні: суб’єктна характеристика

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. О. Вербовий
Проблеми фінансування примусового виконання судових рішень. Судова практика

О. О. Грабовська
Теоретичні проблеми класифікації форм участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному судочинстві

В. В. Добровольська, А. В. Прилуцька
Господарський спір (конфлікт) як об’єкт медіації

Н. В. Коробцова
Цивільно-правова відповідальність виконавця медичних послуг за завдану шкоду без врахування його вини

Я. В. Петруненко
Трансформація ідеології соціальної справедливості в умовах регулювання економіки воєнного періоду

О. Р. Хомляк
Актуальні проблеми українського законодавства управління авторськими та суміжними правами

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Плєва, М. Ю. Бразалук
Особливості застосування матеріальної та цивільно-правової відповідальності до працівників, які вчинили шкоду підприємству під час виконання службових обов’язків

О. Ю. Раневич
До проблеми призначення пенсії за вислугу років деяким категоріям працівників

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Гавриш
Правові питання відшкодування шкоди та збитків завданих ґрунтовому покриву України в умовах збройної агресії російської федерації

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Бліхар
Форми та методи публічного адміністрування захисту персональних даних

Ю. А. Голодник
До питання правоохоронної функції держави

М. Ю. Кравчук
Застосування біологічної зброї від минулого до сучасності: історико-правовий аспект

В. Ю. Цьомра
Державна реєстрація як засіб легітимації правосуб’єктності юридичної особи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Градецький
Запобігання злочинності засобами кримінально-правового впливу та умови їх ефективності

А. П. Гусак
Зарубіжних досвід пробації та протидії злочинності засобами пробації

М. О. Думчиков, І. В. Каріх
Зарубіжний досвід протидії кримінальним правопорушенням проти власності вчиненому з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій

І. М. Леган
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

В. В. Нордіо
Державний виконавець як суб’єкт кримінальних правопорушень

І. В. Панаід
Предмет незаконного збагачення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

А. В. Мурзановська
Дослідження кримінального процесуального права: евристичні методи та їх можливості

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"