Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці видання та з метою визначення рецензентів.

Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії. Голова редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Результат рецензування та рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) з конкретними рекомендаціями з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника наукових праць.

У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"