Прикарпатський юридичний вісник №3/2023

Прикарпатський юридичний вісник №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Є. Ковний
Проблеми правового захисту корінного народу – кримських татар на окупованій території України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Н. П. Капітаненко
Удосконалення механізму реалізації прав суб’єктів підприємницької діяльності

Д. О. Колодін, К. В. Агапова
Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності: порівняльно-правове дослідження

В. А. Кройтор
Вплив міжнародно-правових стандартів цивільного судочинства на розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

З. Ф. Самчук-Колодяжна, К. М. Прокопчук
Питання цивільного обігу вогнепальної зброї в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. М. Бабюк
Нормативно-правова регламентація діяльності митних органів України в умовах дії правового режиму воєнного стану

Ю. В. Бодров
Генезис адміністративно-правових досліджень у сфері грального бізнесу

Ю. А. Голодник
Загальна характеритика системи правоохоронних органів України

О. О. Косиця
Законодавчі новели щодо інституту старости в Україні

П. І. Пархоменко
Інститут судових вихователів в системі правосуддя, дружнього до дитини

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Стан наукового дослідження організованої злочинності у фінансовій системі

Г. М. Андрусяк
Безмежна необхідна оборона від насильницьких кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

О. О. Бахуринська
Громадська думка як чинник кримінально-правової політики

С. В. Волков
Міжнародна гуманітарна допомога для України: кримінологічний дискурс

Н. В. Марущак, І. В. Назаренко
Особливості призначення покарання за бандитизм

В. В. Нордіо
Приватний виконавець як суб’єкт кримінальних правопорушень

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Р. М. Білокінь
Криміналістична тактика слідчого під час досудового розслідування економічних злочинів

О. В. Гейко
Юридична відповідальність як елемент правового статусу детектива Національного антикорупційного бюро України

Наталя Хмелевська
Забезпечення найкращих інтересів дитини у кримінальному процесі

РЕЦЕНЗІЇ

М. В. Шульга, Н. С. Гавриш
Земельна реформа в Україні: правові проблеми (рецензія на монографію професора П. Ф. Кулинича)

Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. А. Довганич
Особливості реалізації правової ідеології у правосвідомості та правовій культурі: історико-правова ретроспектива

А. А. Настюк
Причини захоплення влади Олегом та усунення від управління Рюриків в Північній Русі

Н. М. Раданович
Загальнодозвільний тип юридичного регулювання в Україні: суб’єктна характеристика

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. О. Вербовий
Проблеми фінансування примусового виконання судових рішень. Судова практика

О. О. Грабовська
Теоретичні проблеми класифікації форм участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному судочинстві

В. В. Добровольська, А. В. Прилуцька
Господарський спір (конфлікт) як об’єкт медіації

Н. В. Коробцова
Цивільно-правова відповідальність виконавця медичних послуг за завдану шкоду без врахування його вини

Я. В. Петруненко
Трансформація ідеології соціальної справедливості в умовах регулювання економіки воєнного періоду

О. Р. Хомляк
Актуальні проблеми українського законодавства управління авторськими та суміжними правами

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Плєва, М. Ю. Бразалук
Особливості застосування матеріальної та цивільно-правової відповідальності до працівників, які вчинили шкоду підприємству під час виконання службових обов’язків

О. Ю. Раневич
До проблеми призначення пенсії за вислугу років деяким категоріям працівників

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Гавриш
Правові питання відшкодування шкоди та збитків завданих ґрунтовому покриву України в умовах збройної агресії російської федерації

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Бліхар
Форми та методи публічного адміністрування захисту персональних даних

Ю. А. Голодник
До питання правоохоронної функції держави

М. Ю. Кравчук
Застосування біологічної зброї від минулого до сучасності: історико-правовий аспект

В. Ю. Цьомра
Державна реєстрація як засіб легітимації правосуб’єктності юридичної особи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Градецький
Запобігання злочинності засобами кримінально-правового впливу та умови їх ефективності

А. П. Гусак
Зарубіжних досвід пробації та протидії злочинності засобами пробації

М. О. Думчиков, І. В. Каріх
Зарубіжний досвід протидії кримінальним правопорушенням проти власності вчиненому з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій

І. М. Леган
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

В. В. Нордіо
Державний виконавець як суб’єкт кримінальних правопорушень

І. В. Панаід
Предмет незаконного збагачення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

А. В. Мурзановська
Дослідження кримінального процесуального права: евристичні методи та їх можливості

Прикарпатський юридичний вісник №1/2023

Прикарпатський юридичний вісник №1/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Грицько, С. В. Бондаренко, О. І. Пилипишин
Історія правового регулювання діяльності лікувальних закладів на теренах України (австро-угорський період)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Міщук
Характеристика процесу виходу територіальної громади з об’єднання територіальних громад

В. К. Петрушевська
Роль інституту старости у формуванні громадянського суспільства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

С. В. Дяченко, О. А. Ільніцька
Представництво прокурором інтересів держави у господарському процесі

С. В. Дяченко, Ю. І. Шпирко
Вирішення спорів щодо зміни та розірвання господарських договорів. Судова практика

Н. В. Коробцова
Підстави звільнення виконавця медичних послуг від цивільно-правової відповідальності

В. В. Породько
Сучасний правовий режим майбутніх об’єктів житлової нерухомості як об’єктів речових прав

В. М. Чернега
Морально-правові засади в спадковому праві України

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Ю. Дрозд, В. Ю. Оксінь
Посередництво у працевлаштуванні закордоном – захист інтересів чи шахрайство

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. С. Літошенко, І. О. Удовенко, М. В. Шемякін
Перспективи впровадження земельної реформи в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Сплата судового збору податковими органами

М. В. Волченко
Громадські об’єднання та громадяни як суб’єкти адміністративно-правової охорони тваринного світу

В. К. Колпаков
Зниклі безвісті за особливих обставин: поняття і розшук

С. В. Степаненко
Правове регулювання митного режиму переміщення товарів через кордон України

А. А. Шовкун
Суб’єкти управління системою надання безоплатної правової допомоги в Україні та їх правове становище

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Боровик
Кримінальна відповідальність службових осіб за посягання на представників влади

Н. М. Градецька
Конституційні засади військового обов’язку та заходи попередження ухилення від його реалізації

І. М. Леган
Геноцид як злочин проти безпеки людства відповідно до міжнародного кримінального права

С. А. Шубіна
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. Є. Андрєєва
Предмет, межі та суб’єкти доказування у кримінальних провадженнях по злочинах проти основ національної безпеки

В. С. Бондар
Діяльність уповноважених оперативних підрозділів щодо виявлення та розкриття вбивств на замовлення, учинених злочинними спільнотами

О. М. Дуфенюк
Полярність та конвергенція об’єктивності та суб’єктивності у кримінальному провадженні

В. Г. Клепіковський
Класифікація суб’єктів, які проводять або залучаються до проведення огляду місця події

А. О. Козаченко
Кримінальна-процесуальна діяльність прокурора під час початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. П. Тичина
Права людини як правова цінність Європейського Союзу

Ю. І. Фетько
Передумови становлення та розвитку правового статусу європейського об’єднання територіального співробітництва

Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Г. Ганжа
Про вплив філософії Стародавньої Греції на становлення римського права (на прикладі генезису справедливості у філософсько-правовому дискурсі Античності)

В. М. Мельник
Проблема східноримського правового режиму lex foedus у лангобардів перед 568 роком

В. Ю. Пряміцин, І. Д. Крутікова, С. А. Невечера
Цифрова трансформація роботи юристів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Цінності місцевого самоврядування в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Дискреційні повноваження судді при проведенні процедури урегулювання спору за участю судді

А. Є. Дзюба
Цивільно-правовий механізм надання згоди на посмертне донорство органів і тканин у цілях трансплантації: європейський досвід та українські перспективи

О. О. Крижевська
Посадові особи, уповноважені на вчинення нотаріальних дій: актуальні питання

А. Б. Романюк
Вдосконалення правого регулювання критеріїв співмірності витрат на професійну правничу допомогу у процесуальному законодавстві

І. С. Студенець
Концесія у післявоєнний період в Україні

О. Ю. Черняк
До питання про джерела національного правового регулювання договірних відносин в умовах євроінтеграції

М. М. Яшарова
Співвідношення штучного інтелекту до об’єктів права інтелектуальної власності

М. М. Яшарова, К. Т. Аксьонова
Гармонізація законодавства України за досвідом ЄС у сфері службового винахідництва

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Г. Середа, Д. І. Заїка
Актуальні питання бронювання військовозобов’язаних ІТ-фахівців в період загальнонаціональної мобілізації

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

К. В. Слепньова
Перспективи впровадження 3D кадастру в земельне законодавство України

О. І. Якимець
Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: загальні положення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Дискреційні правові режими в застосуванні норм фінансового права

Н. П. Воронюк
Деякі питання визначення поняття та структури механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню безпеки дорожнього руху

О. О. Дяченко
Адміністративно-правові аспекти соціального захисту поліцейських

І. В. Іщенко
Щодо розуміння адміністративних актів при здійсненні превентивної діяльності Національною поліцією

Ю. О. Костенко
Податкове стимулювання суб'єктів малого підприємництва в умовах воєнного стану

О. А. Машиніченко
Особливості та підстави адміністративної відповідальність керівника підприємства

М. С. Міхровська
Цифровізація – нова ера

Н.Ю. Цибульник
Деякі питання публічного адміністрування суб’єктів сектору безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Міжнародне співробітництво в питанні протидії організованій злочинності у фінансовій системі

П. С. Гарасим
Роль і місце громадського контролю у правовому механізмі запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом органів та установ виконання покарань

А. А. Керопян
Щодо деяких ознак суспільно небезпечного діяння у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України

Ю. В. Луценко
Актуальні питання протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави

О. С. Ховпун, Т. О. Часова
Формування уявлення до причин вчинення кримінального правопорушення

О. І. Хороновський
Загрози економічній безпеці держави, обумовлені діяльністю транснаціональних організованих злочинних угрупувань

М. Ю. Шуп’яна
Злочинність неповнолітніх: до проблематики визначення поняття

Г. З. Яремко, Н. Є. Маковецька
Система покарань у проєкті Кримінального кодексу України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

О. М. Дуфенюк
Вплив глобальних мегатрендів на науку та практику кримінального провадження

В. М. Маркєлова
Позбавлення права власності під час кримінального провадження

В. В. Назаров, О. І. Ситайло
Застава в системі запобіжних заходів: теорія та практика

Н. В. Неледва
Особливості застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану: огляд законодавчих новел

І. В. Пашинська
Системоутворюючі ознаки організованої злочинності у сфері економіки як співвідношення між групами та видами кримінальних правопорушень

Ю. Г. Чердинцев, А. І. Черемнова
До питання тактики огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в темний час доби

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. П. Безносюк, О. М. Гаргат-Українчук, Н. Г. Юрчишин
Механізм захисту прав людини у Європейському Союзі: теоретико-правові аспекти

В. Л. Вишневський, І. М. Івахненко
Адаптація конкурентного законодавства України до права Європейського Союзу на сучасному етапі євроінтеграційного процесу

H. M. Hryb
International legal protection of children's rights on the Internet

М. І. Смирнов
Співробітництво України з Міжнародним кримінальним судом як механізм притягнення до відповідальності росії за злочин агресії проти України

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"