Прикарпатський юридичний вісник №5/2020

Прикарпатський юридичний вісник №5/2020

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. Л. Горішня Нормативно-правові основи функціонування архівної служби у країнах Європейського Союзу (Франції, Швейцарії, Бельгії)

М. В. Котенко Сучасний стан та перспективи розвитку наукового пізнання інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену

М. І. Мірошниченко, П. О. Мельник Інтеграція організованої злочинності в економічну сферу в умовах переходу до ринкової економіки в УРСР (1985–1991 рр.)

Л. О. Шапенко, М. В. Райчук Принципи правового забезпечення судової влади в умовах євроінтеграції України

М. Ю. Якимчук, А. С. Багатко Роль невербальної комунікації у професійній діяльності адвоката

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, М. А. Федоровська Процедура “habeas corpus” та її втілення в системі юридичних гарантій прав і свобод людини

Г. В. Берченко Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін

В. Р. Нестор Столичне самоврядування у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії

Л. О. Нікітенко, К. В. Бородата До питання подвійного громадянства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. І. Гадзаман, Г. Я. Оверко Порядок оскарження публічних закупівель в Україні

С. В. Дяченко, В. В. Красько Домовитись не можна судитись

В. В. Рассказова Припинення окремих видів зобов’язань відступним

І. І. Сядриста Ознаки поняття «акціонерна відповідальність»

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Козін До характеристики позадержавного захисту трудових прав мігрантів

М. І. Наньєва Укладення трудового договору з дистанційними працівниками за законодавством окремих зарубіжних країн

Д. О. Плєхов Дистанційна зайнятість як одна з форм трудових відносин в умовах сьогодення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Д. В. Бараненко До характеристики адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади

П. В. Вовк Процесуальний режим адміністративного судочинства: до питання визначення сутності і змісту

О. М. Волуйко Участь громадських формувань в охороні громадського порядку і державного кордону: нормативні та теоретичні засади

В. М. Зальотін, Я. С. Бабич Перехід до е-нотаріату як протиепідемічний захід держави

В. С. Князєв Нормативно-правове регулювання реалізаційних процедур у діяльності митних органів України

А. В. Кудін Патент як об’єкт адміністративно-правової охорони в Україні

Р. В. Мазурик Історія становлення й розвитку адміністративно-правових засад
організації та діяльності прокуратури на регіональному рівні

А. О. Сазонова До визначення змісту поняття «незалежна професійна діяльність»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

І. М. Довбань Кримінологічна характеристика державних службовців, які вчиняють злочини

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. О. Коваленко Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів

О. П. Метелев Підстави для прийняття рішення щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні

А. Л. Терещенко, В. П. Сердюк, Є. В. Сердюк, О. М. Балинець Технічне розслідування та досудове слідство в авіаційних подіях України

Г. І. Цибульник, О. В. Линник Місце спеціального судового провадження («in absentia») в системі кримінального процесуального законодавства України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. М. Леган Міжнародно-правові стандарти права особи на безоплатну правову допомогу та їх імплементація у законодавстві України

О. С. Савич, К. В. Дудніченко Правове регулювання утилізації суден

РЕЦЕНЗІЇ

Я. В. Лазур Рецензія на монографію Р. О. Стефанчука, І. М. Мищака та А. О. Янчука «Становлення й розвиток народовладдя на українських землях»

О. В. Скрипнюк Рецензія на монографію Колодія Олексія Анатолійовича «Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"