Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бейгул А. Г. Історичні передумови формування правових засад діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Кузь С. В. Теоретико-методологічні засади функціональності в сучасній юридичній науці

Тихоненков Д. А. Судова реформа 1864 р. та прокурорський нагляд за слідством у сучасній Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Віткова В. С., Чупрова К. О. До питання конституційно-правового регулювання статусу засобів масової інформації в Україні

Кириченко Ю. В., Хохлова Т. М. Конституційно-правове регулювання права на повагу гідності в Україні та європейських державах

Рижук І. В. Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах

Чехович Т. В. Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом в юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Калюжна В. В. Цивільно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичної особи особливого виду

Липець Л. В., Вартман Л. Г. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства

Павлова Ю. С. На шляху до набуття електронними доказами самостійного правового статусу: ретроспективний аналіз

Пасайлюк І. В. Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Береза В. В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Будь О. А. Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України

Буряк І. В. Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії

Голобутовський Р. З. Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття

Кадникова Г. В. Адміністративні процедури як елемент правового режиму доступу до публічної інформації

Кушнір І. П. Організаційно-правові питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Державної прикордонної служби України

Погребняк О. Г. Перспективи законодавчого урегулювання адміністративних процедур у сфері реєстрації актів цивільного стану

Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики

Сарибаєва Г. М. Ґенеза дослідження систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині: основні етапи та тенденції

Скрипа Є. В. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Тогобіцька-Громова А. А. Адміністративно-правові засади публічної служби в органах прокуратури

Яблуновська К. М. Публічно-правова сутність та зміст права громадян України на свободу пересування та вільного вибору місця проживання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Біліченко В. В. Роль поліцейського в соціальному забезпеченні у разі насильства

Жерж Н. А., Стельмах В. С. Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність

Калатур М. В. Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України

Коваленко А. В. Наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу: сутність і значення для діяльності Національної поліції України

Метельський І. Д. Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення

Плужнік О. І., Корнієнко М. В. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально-правовими заходами

Проценко В. В., Проценко І. В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти злочинів, пов’язаних із донорством органів або тканин людини

Сачко О. В. Європейські стандарти верховенства права та доктринальні проблеми провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві

Чернишов Г. М. Кіберзлочинність як виклик глобалізації та загроза світовій безпеці: теоретичні основи дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Веселов М. Ю., Брик А. В., Мартиненко В. О. Проблеми кореляції регламентації журналістської діяльності із кримінальним процесуальним законодавством

Градовська М. О. Актуальні питання протидії корупції як напряму реалізації міграційної політики України

Коваль А. А. Аналіз сучасного стану дотримання прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Кудінов С. С. Сутність та перспективи інноваційного розвитку державної системи боротьби з тероризмом

Ламах Т. В. Сучасна практика проведення судових експертиз за кримінальними провадженнями про масові заворушення

Мусієнко О. Л., Григоренко А. О. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених службовими особами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С. Р. Взаємодія Ради ООН з прав людини з Верховним комісаром і Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини

Мадзігон Н. В. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів

Репецька О. І. Вплив політичної доктрини «Естрада» на міжнародно-правові норми визнання урядів

Прикарпатський юридичний вісник №3-3/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бірюкова А. М. Монополія адвокатури як прояв впливу глобалізації

Іваник О. М. Принципи адміністративно-правового регулювання оборонно-промислового комплексу України

Чаплинська Ю. А. Ґенеза реформування органів прокуратури до набуття Україною статусу незалежної держави

Яковенко Р. В. Історичні передумови виникнення та розвитку державного регулювання зайнятості населення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Калгушкін Ю. Л. Принцип територіальної оборони України

Пугач Д. О. Сучасний стан правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

Світлична Ю. О. Організаційно-правові форми участі органів місцевого самоврядування у сфері іноземного інвестування

Троян В. А. Права й свободи людини та інтереси держави як об’єкт публічно-сервісної діяльності Національної поліції

Чопик Н. В. Інші парламентські утворення та їх роль у забезпеченні прав і свобод людини й громадянина

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грищенко Р. С. Оскарження рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в комісії по трудових спорах

Сіроха Д. І. Суб’єкти нормотворчості у сфері праці

Тетеря В. М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення кадрового забезпечення Національної поліції України

Уварова Н. В. До поняття принципів розгляду індивідуальних трудових спорів у позасудовому порядку

Чурсін О. В. Поняття професійної компетентності державного службовця

Яковлєва Г. О. Характеристика основних етапів становлення та розвитку сфери соціального забезпечення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ковальська В. В. Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

Степанченко О. О. Теоретичні засади систематизації факторів етнорелігійного тероризму

Фаринник В. І. Засади здійснення відомчого контролю під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бахчев К. В. До питання способів учинення хуліганства неповнолітніми

Береза Ю. М. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами

Герасимчук С. С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку

Карпенко Д. О. Організаційні та правові основи техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування дорожньо-транспортних пригод

Лубенцов А. В. Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи

Птушкін Д. А. Організаційні заходи та визначення напрямів розслідування шахрайств, учинених щодо об’єктів нерухомого майна громадян, відповідно до типових слідчих ситуацій

Саковський А. А . Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами та іншими службами Національної поліції на етапі документування фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами

Свінціцька О. П. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації

Цуцкірідзе М. С. Щодо поняття та структури кримінальної процесуальної компетенції слідчого

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Березан А. В. Державний контроль щодо законності реалізації господарських правовідносин

Когутич І. І. Конкурсний порядок заміщення вакантних посад в органах нотаріату: поняття та шляхи імплементації в національну правову систему

Косткіна О. О. Повноваження Вищого господарського суду України як складник правового статусу

Курило Т. С. Корупція в органах нотаріату: стан, тенденції та причини поширення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойчук А. Ю. Розвиток юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: ґенеза, генетичні зв’язки

Бортник С. М. До проблеми визначення поняття відбору на службу в Національну поліцію України

Боршош І. С. Напрямки удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує діяльність обласної державної адміністрації щодо забезпечення законності та правопорядку в регіоні

Бригінець А. В. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах

Бухтіярова І. Г. Норми адміністративного права в системі правових засад захисту дитинства та материнства в Україні

Гавловський І. А. Адміністративно-правові відносини у сфері електронно-цифрового підпису

Горбач А. М. Структура адміністративно-правових відносин

Горбач М. І. Особливості правового статусу суб’єктів публічної адміністрації

Григор’єв М. В. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання інформаційного забезпечення адвокатської діяльності в Україні та його окремих елементів

Єщук О. М. Адміністративна відповідальність у сфері охорони територій історико-культурного значення

Запотоцька О. В. Щодо питання адміністративної відповідальності Національного банку України

Іванцов В. В. До проблеми визначення загальноправових принципів залучення громадськості до заходів із запобігання корупції

Калашнікова О. В. Роль і значення запровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного контролю

Кібець Д. В. Поняття, мета та завдання валютного регулювання

Красногор О. В. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Легка О. В. Основоположні засади правового регулювання адміністративної відповідальності в Україні

Лисенко С. С. Адміністративна відповідальність у сфері торгівлі

Лисенко Ю. О. Розвиток і становлення інституту представництва в адміністративному процесі в Україні

Маркін С. І. Ознаки адвокатської таємниці як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Мирошниченко М. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізації світового інформаційного простору

Невзоров О. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності прокуратури в Україні

Пітатєлєв В. Г. Землі сільськогосподарського призначення в Україні як об’єкт адміністративно-правового захисту

Подорожній А. Ю. Вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Ртищева Т. О. Принципи адміністративної діяльності помічника народного депутата України

Смолій І. В. Актуальні питання дотримання міжнародних зобов’язань в адміністративному судочинстві України

Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адміністрації

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2015

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуняк О. Я. Узгодження приватного та публічного інтересів у праві як фактор розвитку громадянського суспільства

Завидняк М. І. Окремі аспекти дослідження конституційних засад економічної безпеки

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Матчук С. В. Здійснення права на самозахист у сфері речових прав

Титарчук В. В. Правовий статус державних підприємств в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грітчіна В. Ю. Поняття і значення кадрових процедур у національній поліції України

Сичова В. В. Юридична відповідальність як спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин

Федина Д. І. Правове регулювання діяльності квазісудових органів на прикладі вирішення трудових спорів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бурдін М. Ю. Реформування земельних відносин урядом Гетьманату

Котух К. А. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери

Плотнікова Ю. І. Проблеми визначення поняття «плата за землю» як різновиду податку у законодавстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Азаров Ю. Ю. Напрями реформування наглядової діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки: погляд на проблему

Бойко В. П. Нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів

Галкіна О. М. Поняття «безпечність харчових продуктів» як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Гарбузюк К. Г. Адміністративно-правове обслуговування відбору на службу уперше до Національної поліції України

Глуховеря О. В. Щодо структури дисциплінарного провадження в органах прокуратури

Губанова Т. О. Право на вищу освіту серед інших прав і свобод людини та громадянина: теоретичні аспекти механізму захисту

Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

Дрозд О. Ю. Елементи механізму правового регулювання проходження державної служби

Зіневич О. Л. Державна казначейська служба України як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Ільницький В. О. Зарубіжний досвід у сфері процесуальної діяльності органів Національної поліції та його значення для України

Квасневська Н. Д. Трансформація державної політики в сфері організації та функціонування судової системи України: адміністративно-правовий аспект

Кобєлєв О. І. Оцінювання результатів службової діяльності персоналу органів Державної фіскальної служби України: підстави, форми та наслідки

Ковригіна В. Є. Характеристика нормативно-правового регулювання екстреної медичної допомоги

Крупнова Л. В. Судове рішення як предмет (підстава) виконавчого провадження в Україні

Кучеренко О. М. Нормативні підстави адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП

Лемеш Д. Л. Класифікація прав поліцейського як суб’єкта адміністративних правовідносин в Україні

Мандичев Д. В. Інформаційна взаємодія господарських судів з іншими суб’єктами правоохоронної системи України

Марченко О. В. Правові засади державної інформаційної політики

Падалка О. А. Щодо сутності правового статусу Національної поліції України

Пирожкова Ю. В. Політична функція вітчизняного адміністративного права: сучасний погляд на базові орієнтири

Пчелін В. Б. Поняття, види й особливості процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Романенко М. В. Адміністративно-правові основи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції щодо осіб, узятих на профілактичний облік за вчинення насильства в сім’ї

Романов В. П. Сфера обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння як об’єкт публічно-правового забезпечення

Соколов О. М. Правові аспекти виведення неплатоспроможних банків з ринку

Струкова В. Д. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання публічно-приватного партнерства в Україні

Танчинець М. М. Інформаційні правовідносини за участю органів публічної влади: аналіз законодавства та правової доктрини

Тахтай О. В. Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні

Тронько О. В. Класифікація мирних зібрань за законодавством України

Чудновський О. В. Повноваження органів публічного адміністрування у сфері телерадіомовлення України

Шаповалов О. О. Оперативний пошук ознак латентних злочинів у сфері господарської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Безуглий Л. А. Детермінанти незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (на матеріалах зарубіжного досвіду)

Бесчастний В. М. Основи законодавства України з протидії злочинності

Комарницький М. М. Вплив виконання особою службового чи громадського обов’язку на призначення покарання

Конончук А. О. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн

Муравйов К. В. Особливості системи суб’єктів реалізації державної політики у сфері виконання покарань

Самарчук М. В. Критерії класифікації сукупності злочинів

Сливич І. І. Про формування кримінологічно значущих якостей у працівників правоохоронних органів (у контексті положень щойно ухваленого Закону України «Про Національну поліцію»)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ієрусалімов І. О., Приходько Ю. П. Поняття та завдання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Кіцелюк В. М. Особливості проведення огляду місця події під час розслідування порушень вимог пожежної безпеки

Макаров М. А. Судовий контроль за проведенням у невідкладних випадках обшуку житла чи іншого володіння особи

Мельниченко С. П. Слідова картина незаконного переміщення вогнепальної зброї

Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Слідова картина насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого стосовно малолітньої особи

Фесенко О. М. Особливості внесення відомостей про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань до єдиного реєстру досудових розслідувань

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Андрієвська Ю. І. Роль органів прокуратури в сучасній системі правоохоронних органів України

Завадський С. А. Місце органів прокуратури в системі суб’єктів протидії корупції в Україні

Куценко В. Д. Історична генеза утвердження Державної судової адміністрації України як суб’єкта забезпечення судової влади: адміністративно-правові аспекти

Раца В. А. До питання класифікації судової інформації

Прикарпатський юридичний вісник №2/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Лісна І. С. Загальнотеоретичний підхід до визначення понять «судова влада» та «судова система»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Єрмакова Г. С. Міжконфесійні відносини в системі релігійних прав людини й громадянина та їх конституційно-правове забезпечення

Петренко А. О. Загальні збори громадян за місцем проживання у рішеннях українських судів

Подвірна О. В. Теоретико-правова характеристика конституційного ладу України та його роль у розбудові держави

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Баб’юк М. П. Захист вищим навчальним закладом персональних даних

Гуйван П. Д. До питання про соціальне призначення позовної давності

Клюєва Є. М., Шаповал Б. О. Правовий режим електронної комерції в Україні: теоретично-правові аспекти

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Воронятніков О. О. Становлення та розвиток паспортно-реєстраційних органів в Україні

Запотоцька О. В. Розмежування правових категорій «харчові продукти», «виробництво харчових продуктів», «харчові добавки», «обіг харчових продуктів»

Коров’як О. Я. Проблеми впровадження електронного урядування в Україні

Лісовська Ю. П. Юридична логіка публічного адміністрування в антикорупційному забезпеченні кіберкапіталу України

Тицька Я. О. Державна політика у сфері освіти: правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Пахомов В. В., Дегтяр Р. О. Військова адвокатура

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Корнієнко М. Т., Коваль О. М. Відшкодування шкоди, завданої працівниками органів дізнання, слідства, прокуратури та суду

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А. А. Правові аспекти щодо механізму захисту прав людини на регіональних рівнях

Чигрина Г. Л. Перспективи запровадження міжнародного досвіду електронного кримінального провадження в Україні

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бровко Н. І. Відродження національної виховної та освітянської діяльності наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Добренька Н. В. Правове становище осіб з особливими потребами у сфері медичного обслуговування

Куфтирєв П. В. Правові системи давніх держав Месопотамії як джерела для формування концептів доказового права

Мозолюк-Боднар Л. М. Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання

Федін М. І. Історико-правові аспекти ревіндикації храмів та майна Православної церкви у Польщі 1918–1939 рр.

Харченко Н. П. Види правових режимів: плюралізм наукових підходів

Цуркан-Сайфуліна Ю. В., Макаренко В. В. Сучасні філософсько-правові концепції засад права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Басалюк Н. В., Таркін В. П. Історія твориться сьогодні: становлення четвертого покоління прав людини

Віткова В. С. До питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

Кісловський А. В. Преамбули статутів територіальних громад міст

Матейчук Р. І. Предмет діяльності парламентських комітетів

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Мамушкіна А. І. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану терористичним актом

Токарева В. О. Щодо питання творчості та штучного інтелекту

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гридін М. О. Процедурні правовідносини під час вирішення індивідуального трудового спору

Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід

Мельник О. Я. Конституція України та її роль в удосконаленні джерел права соціального забезпечення: сутність, новації, тенденції

Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

Неселевська А. А. Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб

Яцишин В. В. Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дейнега М. А. Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко А. В. Види соціально незахищених верств населення

Волік В. В. Порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів: поступове наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу

Губанов О. О. Правовий статус центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Запотоцька О. В. Загальна характеристика адміністративної відповідальності в сфері безпечності та якості харчових продуктів

Іванов І. Є. Поняття та сутність провадження в справах про адміністративні проступки

Коваленко А. А. Функції податкового права та способи їх реалізації в умовах сьогодення

Ковальчук О. В., Шолкова Т. Б. Застосування податкових пільг під час сплати податку на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду європейських країн

Крикун В. Б. Система чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах: теоретичні та практичні аспекти

Лесько Н. В. Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей

Маріц Д. О. Критерії класифікації інформаційних правових відносин в Україні

Негара Р. В. Система принципів проведення конкурсу у державній службі

Омелян В. О. Принципи адміністративного розсуду

Пахомов В. В., Бондаренко О. С. До питання про відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, відрядженних в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів

Припутень Д. C. Поняття, особливості примусу в службовому праві України, пов’язаного з юридичною відповідальністю

Семенова А. В. Щодо мети здійснення державного фінансового контролю державною аудиторською службою України

Сошников А. О. Щодо вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів

Спицька Л. В. Щодо якості здійснення публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації

Чорноус А. Г. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України

Шкляр С. В. Антимонопольний комітет України як суб’єкт контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Шурин О. А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бугера О. І. Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: основні проблеми та шляхи їх вирішення

Жмур Ю. М. Визначення понять «малолітній» та «неповнолітній» за кримінальним законодавством України та іншими законодавчими актами

Куцкір Г. М. Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочину в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз

Ситнік О. М. Кримінологічна типологія осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Тертична А. А. Відповідальність за невиконання судового рішення в окремих джерелах (пам’ятках) кримінального права на теренах України

Us O. V. Criminal and legal estimation of unfinished crime

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України

Негрич Н. М. Актуальні питання криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

Федчишина В. В. Криміналістичне забезпечення організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні економічних злочинів в Україні за часів НЕПу

Фещин М. А. Спосіб вчинення кишенькових крадіжок як елемент криміналістичної характеристики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абдуллаєв Р. А. Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти Російської Федерації та окремих осіб у зв’язку з діями, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України

Ващенко В. А. Функціональна характеристика інституту денонсації

РЕЦЕНЗІЇ

Тарасов О. В. Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"