Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Г. Ганжа
Про вплив філософії Стародавньої Греції на становлення римського права (на прикладі генезису справедливості у філософсько-правовому дискурсі Античності)

В. М. Мельник
Проблема східноримського правового режиму lex foedus у лангобардів перед 568 роком

В. Ю. Пряміцин, І. Д. Крутікова, С. А. Невечера
Цифрова трансформація роботи юристів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Цінності місцевого самоврядування в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Дискреційні повноваження судді при проведенні процедури урегулювання спору за участю судді

А. Є. Дзюба
Цивільно-правовий механізм надання згоди на посмертне донорство органів і тканин у цілях трансплантації: європейський досвід та українські перспективи

О. О. Крижевська
Посадові особи, уповноважені на вчинення нотаріальних дій: актуальні питання

А. Б. Романюк
Вдосконалення правого регулювання критеріїв співмірності витрат на професійну правничу допомогу у процесуальному законодавстві

І. С. Студенець
Концесія у післявоєнний період в Україні

О. Ю. Черняк
До питання про джерела національного правового регулювання договірних відносин в умовах євроінтеграції

М. М. Яшарова
Співвідношення штучного інтелекту до об’єктів права інтелектуальної власності

М. М. Яшарова, К. Т. Аксьонова
Гармонізація законодавства України за досвідом ЄС у сфері службового винахідництва

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Г. Середа, Д. І. Заїка
Актуальні питання бронювання військовозобов’язаних ІТ-фахівців в період загальнонаціональної мобілізації

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

К. В. Слепньова
Перспективи впровадження 3D кадастру в земельне законодавство України

О. І. Якимець
Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: загальні положення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Дискреційні правові режими в застосуванні норм фінансового права

Н. П. Воронюк
Деякі питання визначення поняття та структури механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню безпеки дорожнього руху

О. О. Дяченко
Адміністративно-правові аспекти соціального захисту поліцейських

І. В. Іщенко
Щодо розуміння адміністративних актів при здійсненні превентивної діяльності Національною поліцією

Ю. О. Костенко
Податкове стимулювання суб'єктів малого підприємництва в умовах воєнного стану

О. А. Машиніченко
Особливості та підстави адміністративної відповідальність керівника підприємства

М. С. Міхровська
Цифровізація – нова ера

Н.Ю. Цибульник
Деякі питання публічного адміністрування суб’єктів сектору безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Міжнародне співробітництво в питанні протидії організованій злочинності у фінансовій системі

П. С. Гарасим
Роль і місце громадського контролю у правовому механізмі запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом органів та установ виконання покарань

А. А. Керопян
Щодо деяких ознак суспільно небезпечного діяння у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України

Ю. В. Луценко
Актуальні питання протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави

О. С. Ховпун, Т. О. Часова
Формування уявлення до причин вчинення кримінального правопорушення

О. І. Хороновський
Загрози економічній безпеці держави, обумовлені діяльністю транснаціональних організованих злочинних угрупувань

М. Ю. Шуп’яна
Злочинність неповнолітніх: до проблематики визначення поняття

Г. З. Яремко, Н. Є. Маковецька
Система покарань у проєкті Кримінального кодексу України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

О. М. Дуфенюк
Вплив глобальних мегатрендів на науку та практику кримінального провадження

В. М. Маркєлова
Позбавлення права власності під час кримінального провадження

В. В. Назаров, О. І. Ситайло
Застава в системі запобіжних заходів: теорія та практика

Н. В. Неледва
Особливості застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану: огляд законодавчих новел

І. В. Пашинська
Системоутворюючі ознаки організованої злочинності у сфері економіки як співвідношення між групами та видами кримінальних правопорушень

Ю. Г. Чердинцев, А. І. Черемнова
До питання тактики огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в темний час доби

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. П. Безносюк, О. М. Гаргат-Українчук, Н. Г. Юрчишин
Механізм захисту прав людини у Європейському Союзі: теоретико-правові аспекти

В. Л. Вишневський, І. М. Івахненко
Адаптація конкурентного законодавства України до права Європейського Союзу на сучасному етапі євроінтеграційного процесу

H. M. Hryb
International legal protection of children's rights on the Internet

М. І. Смирнов
Співробітництво України з Міжнародним кримінальним судом як механізм притягнення до відповідальності росії за злочин агресії проти України

Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Пам’ятки військового права України – Литовські статути XVI століття (історико-правовий аспект)

О. В. Козаченко, О. М. Мусиченко, О. К. Василяка, Л. В. Чорнозуб
Таксономія правових заходів

Р. Б. Тополевський
Право на мирні зібрання в Україні: стан, особливості реалізації та перспективи розвитку

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Ознаки (характерні риси) дискреційних повноважень судді

М. С. Вілінський
Природа правового статусу експерта як учасника судового процесу в цивільних справах

А. І. Лига
господарсько-правові засоби державного, регіонального, суспільного та саморегулювального впливу на суб’єктів господарювання з метою захисту прав споживачів

Ю. С. Романович
Валютні правовідносини. Цивільно-правовий аспект

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Особливості встановлення меж району як адміністративно-територіальної одиниці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Герменевтичний вимір дискреції щодо застосування норм фінансового права

Р. М. Савчук, Р. Ю. Павлюк
Вимоги до судового експерта як учасника адміністративного судочинства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Нордіо
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (стаття 164 КК України) VS недоліки у роботі виконавців

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. К. Жердєв
Проблемні аспекти дослідження обстановки вчинення кримінальних правопорушень з використанням підроблених документів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

S. V. Pilyuk, V. V. Borschenko
Human rights in the international legal regulation of electronic document circulation in the information society

В. О. Шульга
Правове забезпечення співробітництва держав у сфері охорони культурних цінностей: досвід Європейського Союзу

І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна
Захист культурних цінностей у випадках збройних конфліктів засобами міжнародного права

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. М. Бабенко, О. О. Борисова, І. О. Шаповалова
Принципи права: поняття та класифікація

Г. А. Волошкевич
Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

В. В. Грицько
Юліан Романчук – віце-президент Віденського парламенту: деякі аспекти політичної діяльності (1883–1918 рр.)

Ю. Є. Ковний
Інтеркультуралістична концепція у правовій політиці держави

Kh. M. Markovych
Legal ideology: concept and meaning in modern conditions of the Ukrainian state functioning

В. М. Мельник
Патронат, клієнтела, федералізм: етрусько-малоазійська концепція походження головних понять римського публічного права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

С. О. Халюк
Організаційні повноваження Вищої ради правосуддя в Україні: поняття та види

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Веренкіотова
Здійснення цивільних прав: законодавчий аспект

Ю. С. Канарик
Порівняльно-правовий аналіз спадкових відносин в римському приватному праві та сучасному цивільному праві

Р. Б. Поляков
Правове регулювання конкурсного процесу Німеччини у XVIII столітті

І. С. Студенець
Концесія у сфері охорони здоров’я

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Я. Бойко
Значення дискреційних повноважень судді адміністративного суду у реалізації права на справедливий суд

М. С. Міхровська
Електронна публічна адміністрація в Україні

А. А. Шовкун
Місце та роль параюристів (громадських радників) в системі суб’єктів надання безоплатної правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Протидія організованої злочинності у фінансовій системі як загрози державній безпеці України

Ю. В. Луценко, М. М. Денисенко
Протидія злочинності в умовах воєнного стану: теоретико-правові проблеми

С. І. Спільник
Правові засади взаємодії Державної кримінально-виконавчої служби України з іншими суб’єктами протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Гірук
Психолого-криміналістична характеристика процесу формування показань малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Ю. Б. Комаринська
Значення систематизації слідової інформації у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством

О. П. Метелев
Окремі проблеми цифровізації у кримінальному процесі

О. С. Павлюк
Окремі аспекти розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із домашнім насильством

І. В. Пашинська, В. К. Жердєв
Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів

Р. С. Савченко, О. С. Ховпун
Особливості екстрадиційного арешту: практика Європейського суду з прав людини

О. О. Торбас, А. В. Чебанов
Особливості санкціонування контролю за вчиненням злочину щодо суддів та адвокатів

Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва
Ґенеза українського законодавства щодо військового обліку жінок

Т. Д. Дем’янчук
Виправно-трудовий характер радянської кримінально-виправної системи

Ю. Є. Ковний
Захист прав національних меншин на муніципальному рівні: компаративістський аналіз

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне право: пропедевтичний аспект

В. М. Мельник
Правова суб’єктність ранньосередньовічної Тюрингії: королівська влада і римський федеративний режим

І. В. Процюк
Поділ державної влади як основоположний принцип правової соціальної держави

В. Г. Савчук
Універсальність та комплексність норм для вирішення, або три чи сім?

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Бойко
Принцип розумності під час розгляду цивільних справ: окремі недоліки законодавчої дефініції

Г. М. Будурова, О. П. Подцерковний
Правонаступництво прав та обов’язків управителя багатоквартирним будинком при створенні підприємства шляхом виділу

С. М. Лепех
Правова природа договорів про надання споживчих фінансових послуг

С. А. Пилипенко
До питання про правову природу надання в оренду об’єктів житлової нерухомості

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Вербицька, Р. В. Карпенко
Забезпечення потреб вимушених переселенців на території України: актуальні питання

Н. М. Полховська
Ґенеза правового регулювання правового статусу професійних спілок працівників правоохоронних органів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Грицько
Вплив дeцeнтpaлiзaцiї нa змiцнeння poлi opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння в Укpaїнi

Т. А. Кобзєва, Г. Ю. Міхновський
Нормативно-правове закріплення застосування процедури медіації в різних галузях процесуального права України

Є. В. Михайловська, А. Д. Скорик
Протоколи про адміністративні правопорушення: юридична сила документу та помилки при оформленні

Р. Ю. Павлюк
Поняття та зміст процесуального статусу експерта як учасника адміністративного судочинства

А. Г. Халілова
Місце Міністерства освіти і науки України в системі управління наукою

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. М. Андрусяк
Виправданий ризик (стаття 42 Кримінального кодексу України): до проблеми доцільності існування як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння

І. М. Леган
Татуювання як елемент кримінальної субкультури: історія походження та інтерпретація

Н. О. Савліва, Т. Д. Лисько
Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє насильницькі кримінальні правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. М. Дуфенюк
Правові механізми забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у кримінальному провадженні

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Гуменюк
Природні багатства Української Далекосхідної Республіки

Х. М. Маркович
Громадські організації: ідеологічно-правовий вплив на громадянське суспільство

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Маєтний
Правові підстави для обмеження прав і основних свобод людини в умовах воєнного стану

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Держава як сторона у позовному провадженні

Р. О. Гаврік
Проблеми класифікації способів захисту сімейних прав та інтересів у сімейно-правовій доктрині

С. С. Журило, В. В. Владишевська
Захист прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану

S. V. Mazurenko
Legal regulation of contractual relations in architectural activity

Р. В. Пожоджук
До питання про поняття та ознаки споживчих відносин

ТРУДОВЕПРАВО,ПРАВОСОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

S. M. Voloshina
General principles of labor law of the European Union

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга
Правові аспекти використання земель рекреаційного призначення для туризму

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бойко
Вплив курсу економічного розвитку в пострадянських державах на специфіку побудови моделей нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в них (на прикладі Казахстану, Узбекистану та Литви)

О. О. Герасименко
Загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

Ю. П. Григорчак
Ознаки адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Д. О. Колодін, А. І. Веретільник
Права людини в цифрову епоху: проблеми теорії і практики

А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва
Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою

А. О. Riaboshapchenko, К. А. Zhebrovska
International legal regulation of information relations at the current stage of the development of the information sphere

В. О. Спасенко
Забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в адміністративному судочинстві

О. С. Чайка
Класифікація темпоральних характеристик судового адміністративного процесу при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі

О. О. Маслова
Щодо значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Г. Д. Борейко
Обмова підозрюваним/обвинуваченим завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом?

Л. Г. Остапчук, І. А. Смаль
До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу

Е. О. Скубак
Дієвість процесуальних гарантій сторін кримінального провадження після спливу строку досудового розслідування та форми його закінчення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Новосад
Теоретичні засади дослідження питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації

Є. Є. Фурса
Посвідчення консулом шлюбних договорів: співвідношення норм Закону України «Про міжнародне приватне право» та міжнародних договорів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"