Прикарпатський юридичний вісник №4/2021

Прикарпатський юридичний вісник №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Закони про стани як джерело міського права Російської імперії ХІХ століття

І. В. Процюк
Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Г. Максіменцев, Н. О. Максіменцева
Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності до адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні

А. М. Селівон
Застосування заходів процесуального примусу в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин

О. А. Теличко, В. А. Рекун
Онлайн-врегулювання спорів у сфері електронної комерції як альтернативний спосіб досудового врегулювання конфліктів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Сайченко
Щодо розмежування дистанційної роботи від інших форм нестандартної зайнятості

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

П. Г. Висоцький
Кримінологічна характеристика факторів вчинення військовослужбовцем самовільного залишення військової частини або місця служби

Д. О. Пилипенко
Принцип верховенства права у кримінально-виконавчому праві України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

А. С. Гупалюк
Характеристика мотиваційного процесу особи злочинця

М. І. Дерев’янко
Проблеми надання необґрунтованих переваг під час використання особливого порядку кримінального провадження

М. М. Потоцький
Спеціальні правила здійснення кримінального процесуального затримання

К. О. Спасенко
Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Пахлеванзаде
Становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції

Прикарпатський юридичний вісник №3/2021

Прикарпатський юридичний вісник №3/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. Д. Ляшенко, Ю. С. Киришун
Техніка тлумачення норм права: поняття, принципи, структура

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. Б. Кінаш
Національна безпека та захист громадянства України: реалії сьогодення, перспективи майбутнього

Н. Ю. Королевська
Поняття «соціальна держава» у роботах українських фахівців із політичних наук: конституційна проблематика (частина друга)

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя: теоретико-правова характеристика

М. І. Шаульський
Правова основа інституту локальної демократії в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Л. П. Василенко, С. Є. Весельський
Зв'язок зобов'язань унаслідок заподіяння шкоди правомірними діями з юридичною відповідальністю

О. Д. Лубчук
Плагіат як різновид порушень прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір

М. М. Мальський
Історія розвитку виконавчого процесу в Україні

Д. П. Цвігун
Правові наслідки недійсності правочинів: основні аспекти

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Медяник
Поняття та види інструментів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики

О. Я. Орловський, М. І. Боднарук
Сучасне право соціального забезпечення: концептуальні підходи до поняття та сутності

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. М. Олєйнічук, Т. П. Родік
Державно-правова охорона дендрологічних парків в Україні (організаційно-правовий аспект)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. І. Кулик
Адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні: проблеми та перспективи розвитку

О. О. Панова
Правовий статус прокурора як учасника адміністративно-деліктного провадження

Н. А. Соловйова
Сфера гарантування вкладів фізичних осіб як об’єкт адміністративно-правового реглуювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

М. М. Забарний
Кримінологічний аналіз і тенденції злочинності у період до та після пандемії в Україні та деяких зарубіжних державах

І. Б. Юрчишин
Актуальні питання вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Н. Г. Габлей, Л. В. Мендик
Порядок призначення судово-психіатричної експертизи засудженому

Н. С. Сидоренко
Взаємодія органів досудового розслідування з органами кримінального судочинства

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Громовенко
Сучасні організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти

Прикарпатський юридичний вісник №2-5-1/2018

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 1 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Мартовицька
Поняття права на правову допомогу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
Роль та значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні

Є. В. Бережна
До проблеми визначення місця адвоката в системі учасників адміністративного процесу

А. В. Бойко
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації державної транспортної політики

С. А. Борискін
Особливості форм та методів контролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю

В. Р. Боровський
Особливості правового регулювання діяльності прокурора як суб’єкта адміністративного процесу

В. П. Босий
Юридична відповідальність біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

С. І. Віговський
Основні завдання контролю за діяльністю місцевих судів

І. І. Войтович
Стан наукової розробленості проблем протидії корупційній злочинності у сфері воєнної безпеки

А. Ю. Дєточка
Роль та значення принципів реалізації правоохоронної функції держави

Д. А. Євдокимов
Сутність адміністративного розслідування як стадії та етапу провадження у справах про адміністративні правопорушення

А. В. Захаров
Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового дослідження

В. В. Ізотов
Сутність та види гарантій забезпечення та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю

Г. Ю. Калашніков
До проблеми визначення поняття та видів адміністративних процедур у сфері будівельної діяльності

Д. А. Кобильнік
Межі податково-правового регулювання: постановка питання

А. С. Колісник
Європейський досвід адміністративно-правового регулювання сервісної діяльності митних органів

О. О. Колотілов
Адміністративно-процедурний аспект державної реєстрації фізичної особи підприємцем

С. В. Кононенко
Галузеві принципи адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів

В. П. Кононець
Специфіка кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень

В. С. Коренькова
До проблеми визначення рівнів координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції

С. В. Коробенко
Наукові погляди щодо сутності категорій «адміністративний процес», «юрисдикція», «адміністративна юрисдикція» як основи визначення адміністративно-процесуальних проваджень в діяльності митних органів

Л. В. Котенко
Принципи публічного адміністрування виробництва та обігу лікарських засобів в Україні

А. В. Кудін
Адміністративний примус як класичний метод діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері патентної діяльності в Україні

Є. О. Лаврентьєв
Міжнародно-правові стандарти та відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Н. В. Лаговська
Удосконалення інформаційного забезпечення як напрям запобігання злочинності у сфері адміністративних послуг

А. О. Лапіка
Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність державних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів

В. О. Лозінський
Адміністративно-правовий статус об'єднаної територіальної громадами в Україні

О. І. Маслов
Система принципів адміністративної діяльностІ Національної поліції України

В. В. Нікітін
До проблеми визначення поняття уникнення та ухилення від подвійного оподаткування

С. С. Павчук
До характеристики кадрових процедур в органах прокуратури України

С. Є. Петров
Відповідальність Головного сервісного центру МВС України як суб’єкта адміністративних правовідносин

І. В. Серединський
Міжнародні стандарти підготовки поліцейських: загальна характеристика

Г. М. Скороход
Поняття та правова природа державного боргу

А. В. Томчук
Зарубіжний досвід у сфері запобігання домашньому насильству

В. С. Чорней
Сутність та структура механізму застосування адміністративно-правового примусу органами прокуратури

Т. О. Шевчук
Місце та роль публічного контролю у системі адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки атмосферного повітря

Прикарпатський юридичний вісник №2-5-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 2 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. Г. Байбак
Правова (формальна) визначеність в системі властивостей і характеристик позитивного права

І. М. Мусіловський
Правове питання ідеалу у теорії Фоми Аквінського

О. Б. Северінова
Підготовка кадрів Збройних сил у 1940-х роках ХХ сторіччя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Гопанок
Поняття та характерні ознаки врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Г. В. Луцька
Обмеження здійснення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України як передумова їх охорони і захисту

М. В. Ткаченко
Договір перевезення залізничним транспортом: цивільно-правовий та господарсько-правовий аспект

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Бондаренко
До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками

Л. О. Гайдаренко
До питання юридичної відповідальності у трудовому праві

О. Ю. Кісіль
Напрямки вдосконалення загального та спеціального законодавства України, яким визначаються правові засади соціального забезпечення поліцейських

І. В. Підпала
Правові гарантії трудових та соціальних прав моряків

Л. Г. Погорєлова
Щодо питання юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки праці

О. В. Соіч
До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Богаченко
Фактори соціальної зумовленості кримінально-правового регулювання протидії корупції в центральних органах влади України

Б. А. Бурбело
Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні

І. І. Гальона
Кримінологічні ознаки торгівлі людьми

С. І. Гіряк
Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенню прав і інтересів жінок

І. А. Горбач-Кудря
Види спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству

В. Г. Калита
Кримінальна відповідальність неосудних осіб за законодавством окремих країн ЄС

В. Я. Качмар
Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони культурних цінностей

Ю. І. Когут
Генеза наукової думки щодо напрямків протидії кібертероризму в Україні

І. В. Ліченко
Типологія сучасних правопорушень на українському страховому ринку

Д. М. Мірковець
Методологія дослідження контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні

С. С. Мірошниченко
Проблеми та запобігання маніпулювання на фондовому ринку України

В. В. Мойсеєнко
Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності як об’єкт кримінологічних досліджень

А. М. Талах
Деструктивні релігійні організації: проблематика кримінологічного аналізу визначення понять

А. Є. Фоменко
Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Д. В. Говорун
Оперативно-розшукова характеристика розбійних нападів на водіїв автотранспорту

Г. О. Гончарук
Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди

Р. Ю. Залозний
Криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів

Д. Ю. Нікітін
Запобігання злочинам щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

О. П. Нікітінський
Розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров’я, де є ознаки службових

В. В. Підпалий
Типова «слідова картина» вчинення крадіжок в умовах великого міста

В. В. Приловський
Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

О. М. Рудніченко
Типові слідчі ситуації розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини

І. А. Строк
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання

Р. В. Уманець
Оперативно-розшукова характеристика корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються в сфері житлового будівництва

М. М. Фарима
Типові слідчі ситуації та версії розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"