Прикарпатський юридичний вісник №1/2020

Прикарпатський юридичний вісник №1/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. Д. Веркалець Правосвідомість суб’єктів у процесі здійснення функцій права

О. М. Ганчук Інституціоналізація прав людини як основа правопорядку

Д. О. Іщук До характеристики повноважень Національного антикорупційного бюро України

Н. В. Марущак Розуміння правосвідомості та сутності держави у творчості І. О. Ільїна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. М. Худик Правова природа податку та податкових правовідносин за Конституцією України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Р. Габріадзе Правове регулювання договору експедування за цивільним законодавством

К. В. Громовенко Право на вищу освіту в діяльності організації з безпеки та співробітництва в Європі

С. В. Завальнюк Осмислення проблематики ролі, місця і значення прогалин у цивільному законодавстві в парадигмі регулювання цивільних правовідносин

В. М. Марченко Окремі питання впровадження в Україні системи Е-нотаріату

Н. Б. Москалюк Механізм корпоратизації як передумова до припинення права державної власності: історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку

В. Л. Скрипник Сервітут як об’єкт цивільних прав

Н. О. Тищук «Дрібні побутові правочини» як основний вид правочинів, які вчиняють малолітні особи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

К. А. Гутченко Теоретичні проблеми здійснення митної процедури транзиту в Україні

О. С. Доценко Основні підходи до порядку забезпечення суб’єктів протидії організованій злочинності інформаційно-аналітичною інформацією

Я. В. Журавель Нормативно-правовий рівень оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні

Г. П. Залуговська Особливості правового та соціального захисту науково-педагогічних працівників, які проходять державну службу особливого характеру в Державній кримінально-виконавчій службі України

І. В. Ковбас Нагородна справа як об’єкт адміністративно-правового регулювання: поняття та зміст

М. В. Корнієнко Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей

Д. Г. Кригіна До питання нормативних приписів процедурного характеру в податковому праві

А. С. Лісніченко Адміністративно-територіальні аспекти реалізації територіальними громадами права на місцеве самоврядування

Є. О. Матросова Державна реєстрація в Німеччині: становлення, розвиток, сучасний стан

В. І. Мельник Структура та особливості правового забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

О. І. Миколенко Ефективність адміністративно-правового механізму реалізації прав осіб у сфері місцевого самоврядування

С. В. Надобко Концептуальні аспекти адміністративної відповідальності у сфері інтелектуальної власності

К. О. Пісоцька Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції

О. Р. Радишевська До питання про предмет адміністративного права у вітчизняній та європейських правових доктринах в умовах трансформаційних змін

О. О. Сінякевич Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

А. В. Тарасюк Пріоритети правового забезпечення кібербезпеки в Україні на сучасному етапі

В. О. Тімашов, Т. Б. Орлова Загальні засади забезпечення інформаційної безпеки громадян України: проблеми та перспективи вирішення

Б. В. Чернявська Роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації: український та міжнародний аспект

О. М. Шевчук, Д. С. Юхименко Надання згоди при трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз

М. С. Шум Визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання організації діяльності апарату суду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Д. О. Анісімов Зарубіжний досвід окремих країн щодо кримінальної відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань

Н. А. Гураленко, Т. С. Коханюк Протидія торгівлі людьми в Україні: шляхи вдосконалення правової політики

О. В. Ільїна Ресоціалізація засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях несвободи

О. О. Назарова Джерела визначення мобінгу та булінгу у вітчизняній правовій науці

Д. О. Шумейко Повідомлення про підозру як умова здійснення спеціального досудового розслідування

І. Б. Юрчишин Генезис кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Т. М. Давченко Особа як елемент криміналістичної характеристики доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України)

Л. В. Полуніна Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці

А. С. Потапенко, C. В. Царюк Теоретичне пізнання кваліфікації злочинів, підслідних органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

Б. М. Семенишина-Фіголь, В. В. Микoлюк Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні

О. О. Торбас Способи реалізації суддівського розсуду в кримінальному процесі України

І. М. Чемерис Використання спеціальних знань, призначення експертиз та арешт безготівкових коштів як засіб забезпечення подальших слідчих дій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Н. В. Клєцова, П. Р. Шишлевська Порівняння міжнародного досвіду впливу оприлюднення інформації щодо пандемії COVID-19 на основоположні права людини

В. І. Нагнибіда Ефективний захист як ціль правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі

М. М. Ребкало Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд

П. О. Яковлєв Універсальні міжнародно-правові стандарти державного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки

РЕЦЕНЗІЇ

О. М. Биков Рецензія на монографію І. О. Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. В. Сінькевич Основні види динаміки функцій галузі національного конституційного права

О. О. Єрмак Дисциплінарна відповідальність державних службовців правоохоронних органів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"