Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
До проблеми визначення поняття та особливості службового розслідування в органах Національної поліції України

І. І. Бінько
Адміністративні процедури у сфері державної реєстрації прав власності

А. В. Бойко
Публічні (адміністративні) послуги на транспорті: правова природа, зміст та особливості реалізації

Ю. С. Болдирєва
Напрямки вдосконалення правових засад відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами

В. П. Босий
Поняття та види прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

А. О. Волкова
Соціально-правова сутність інституту юридичної відповідальності в контексті відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

В. Р. Демчишина
До характеристики адміністративно-правових методів реалізації імміграційної політики України в умовах євроінтеграції

В. І. Келеберда
Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі як первинні стадії адміністративного судочинства України

М. О. Ковальчук
Поняття та зміст публічного адміністрування запобігання корупції в Україні

Ю. І. Когут
Перспективні напрями удосконалення захисту інформаційного простору України від загроз кібертероризму

Я. В. Колесник
Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави та місце серед них органів Національної поліції України

С. В. Коробенко
Поняття та види адміністративно-юрисдикційних проваджень в діяльності митних органів

Т. В. Костюк
До проблеми класифікації адміністративних процедур в діяльності податкових органів

Л. С. Криворучко
Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини

А. В. Кудін
Механізм адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні

І. В. Кусік
Поняття та зміст судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні

Н. В. Лаговська
Детермінанти злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні

В. О. Лозінський
Принципи публічного адміністрування забезпечення прав та інтересів осіб об’єднаними територіальними громадами в Україні

М. М. Макаренко
Місце та значення економічних методів у діяльності Національної поліції України

М. А. Меденцев
Регулювання статусу суддів в Україні: ретроспектива змін крізь призму адміністративного права

А. О. Наумов
Особливості юридичної відповідальності Служби безпеки України як суб’єкта захисту державного суверенітету та територіальної цілісності

А. В. Осипчук
Принципи та завдання взаємодії прокуратури України з іншими правоохоронними органами

С. С. Павчук
Сутність та значення адміністративних процедур в діяльності органів прокуратури

О. В. Панасюк
Щодо характеристики принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення

В. В. Пацкан
Організація роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України

О. І. Самарець
Стан наукової розробленості проблем державної служби в органах судової влади України

С. В. Семенников
До проблеми визначення особливостей правового статусу суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин, як об’єктів контролю

Н. В. Сорочко
Принципи способів судового захисту в адміністративному судочинстві

Т. О. Татарова
Сутність та особливості податкового контролю

О. А. Терещенко
Принципи публічного адміністрування електронного урядування судової влади в Україні

М. В. Ткаченко
Сучасні джерела правового регулювання договірних відносин у сфері залізничних перевезень: національне законодавство України

А. В. Томчук
Принципи реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству

О. М. Фесенко
Страхування як дієвий адміністративно-правовий засіб захисту інвестицій

О. О. Чепов
Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації з архітектурних питань як суб’єкти адміністративних правовідносин в земельній сфері

В. С. Чорней
Місце та значення органів прокуратури в системі правоохоронних органів держави

В. П. Шулежко
Загальна характеристика соціальної необхідності існування судової влади в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Б. Северінова
Військово-спеціальна підготовка у 1940-х роках ХХ сторіччя

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"