Прикарпатський юридичний вісник №2/2024

Прикарпатський юридичний вісник №2/2024

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Я. В. Божина
Гарантії захисту прав сторін у медіаційних угодах

Ж. О. Дзейко
Правовий статус та діяльність центральних контролюючих органів Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.): історико-правові аспекти

В. М. Мельник
Теоретик «канонічності» Маркіон і «федеративна» політико-правова концепція «католицизму» в Римській імперії

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Кадала, О. П. Гузенко, О. О. Бондаренко
Безоплатна правова допомога як клієнтоорієнтований сервіс юридичних клінік в Україні

Н. В. Коробцова
Особливості правового регулювання та захисту біоматеріалу людини в залежності від мети використання

Я. О. Менів
До питання змін у сімейному законодавстві України у період воєнного стану

М. А. Покотинський
Права автора комп’ютерної програми як об’єкт судового захисту у порядку цивільного судочинства

Ю. Ю. Рябченко
Мирова угода як спосіб вирішення земельно-майнових спорів: деякі аспекти правозастосовчої практики судів загальної юрисдикції

Є. О. Шиман
Гласність та відкритість як принцип виконавчого провадження

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. А. Пунтус
Щодо вдосконалення координації соціального забезпечення в країнах ЄС

О. Г. Середа, С. О. Сільченко
Диференціація як принцип правового регулювання трудових відносин професійних спортсменів

В. С. Ткаченко
Європейські засади правового регулювання неповної зайнятості

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Є. Деменко
Значення та наслідки офіційних трансфертів для виконання податкового обов’язку

В. О. Кравчук
Завдання адміністративно-правового захисту персональних даних у соціальних мережах

М. О. Кропивницький
Нагляд і контроль у сфері соціального захисту населення України: адміністративно-правовий аспект

В. І. Розмош
Обмін податковою інформацією у контексті реалізації адміністративного співробітництва України з іноземними державами по стягненню податкового боргу

К. В. Шустрова, А. В. Бусакевич
Правовий статус криптовалюти в світі та в Україні

Р. І. Яворський
Адміністративно-правові засоби стимулювання розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Бугера
До питання протидії розкраданню природних ресурсів України організованими злочинними угрупованнями

О. П. Ващук
Моделювання загроз та оцінка ризиків для мобільних додатків в правоохоронних органах

Є. В. Терлецький
Організована злочинність: сучасний стан протидії

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. П. Бабіков
Провокація злочину як неправомірна практика одержання доказів під час проведення негласних заходів в історичному контексті та шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері

В. С. Бондар, Д. А. Морозов
Особливості використання конфіденційного співробітництва під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених злочинними спільнотами

В. М. Важинський
Організація досудового розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері діяльності інституційних інвесторів

Т. В. Вахненко
Стан наукового дослідження щодо поняття судових доказів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Ільїна, А. В. Пучко
Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та Європейський суд з прав людини як механізми захисту прав людини

В. Л. Качурінер, А. Пахлеванзаде
Особливості правового механізму санкційної політики ЄС

В. В. Ткаченко
Реалізація принципу недискримінації у вторинному законодавстві ЄС

Прикарпатський юридичний вісник №1/2024

Прикарпатський юридичний вісник №1/2024

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. С. Котуха, О. О. Барабаш
Аналіз заохочувальних норм права і правової культури як інструментів правового регулювання державної політики України

В. М. Мельник
Вибори римського імператора 27 червня 363 року: протистояння партій і контекст імперської правосуб’єктності

В. І. Риндюк, О. Ю. Кучинська
Правові, інституційні та методологічні механізми експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність праву Європейського Союзу

Н. В. Соколовська
Прояви гендерної нерівності в світі

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. М. Діденко
Щодо виборчої культури як умови забезпечення функціонування сталої демократії у повоєнний період

О. Ю. Лялюк, К. Р. Купріна, І. І. Олексенко
Проблеми правового регулювання електронних петицій у сфері місцевого самоврядування

О. Ю. Лялюк, А. О. Храпська, А. І. Коломієць
Проблеми правового регулювання та перспективи проведення місцевих референдумів в україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Р. В. Карпенко
Аналіз окремих проблем здійснення нотаріусом охорони суб’єктивних цивільних прав

Г. Л. Крушельницька
Геном людини як особисте немайнове благо фізичної особи

О. Ю. Курепіна
Правові засоби вертикального типу у системі засобів стимулюючого правового режиму Господарювання

М. О. Мироненко
Предмет медіації у нотаріальній діяльності

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Х. А. Григор’єва
Законодавство про продовольчу безпеку: створити нове чи систематизувати існуюче?

Є. О. Липницька
Загально-теоретичні засади екологізації законодавства України в умовах євроінтеграції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. О. Білецька
Щодо поняття електронних публічних послуг

О. В. Плесканка
Застосування цифрових технологій у електронному судочинстві

Л. І. Санжаровська
Правова інтерпретація інституту захисту персональних даних у сфері охорони здоров’я

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Марко, С. О. Заїка
Заходи протидії організованій злочинності проти довкілля в Україні

Є. П. Плохута
Малозначне діяння у кримінальному праві: поняття та сутність

Ю. О. Ткач
Покарання за порушення встановленого законом порядку застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини та шляхи його вдосконалення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Можливості дослідження вогнепальних пошкоджень, учинених пострілами з гвинтівки снайперської спеціальної «Вінторєз» (6-П-29)

В. М. Важинський
Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері діяльності інституційних інвесторів

Т. В. Вахненко
Використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій для визначення належності доказів у кримінальному провадженні

Б. М. Висоцький
Загальні засади проведення процесуальних дій під час міжнародного співробітництва по кримінальним провадженням

Д. В. Козарійчук
Повноваження прокурора щодо участі у слідчих (розшукових) діях та їх особистого проведення

Т. М. Сліпенюк
Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними повноваженнями у кримінальному процесі в державах англосаксонської правової системи

О. О. Торбас, А. В. Чебанов
Відкриття матеріалів іншій стороні в порядку ч. 11 ст. 290 КПК України: аналіз практики Верховного Суду

Прикарпатський юридичний вісник №6/2023

Прикарпатський юридичний вісник №6/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

К. В. Легких
Основні недоліки сучасного законотворчого процесу у контексті реалізації суддями принципу верховенства права

А. В. Ляшук
Стилі мови права: критерії виокремлення та характерні ознаки

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. В. Лазарєв
Правова природа актів Конституційного Суду України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. М. Войнарівський
До питання джерел правового регулювання адміністративно-господарських санкцій

В. В. Гансецька
Встановлення факту проживання однією сім’єю: проблеми теорії та практики

Ю. В. Завгородня, В.М. Грудницький
Роль електронних доказів у цивільному судочинстві в умовах воєнного стану

І. В. Криштак
Поняття й ознаки цінних паперів інституту спільного інвестування

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. Д. Бєлоусов
Загальноправові принципи соціальної безпеки України

І. В. Дашутін
Функції законності у трудових відносинах за участю судді

Д. В. Лубінець
Ознаки правового механізму соціального захисту прав працівників критичної інфраструктури

Т. В. Мусіюк
Європейські стандарти захисту дiтей, дiтей-сирiт та дiтей, які залишилися без батькiвського пiклування

В. О. Рекшинський
Сутність форм захисту соціальних прав військовослужбовців в Україні

В. Я. Репалюк
Етимологія поняття відповідальності в теорії трудового права

О. О. Рибак
Понаднормовий робочий час: проблеми впровадження та застосування

О. В. Тищенко, Л. Г. Дунаєвська
Фізичні особи-роботодавці як учасники соціального діалогу за законодавством України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. В. Возний
Обов’язок із сплати митних платежів як об’єкт адміністрування митних платежів: особливості правового регулювання

А. О. Казакевич
Процесуальні питання реалізації суб’єктивних процесуальних прав та юридичних обов’язків позивачем, відповідачем, представниками сторін, як учасниками справи в адміністративному судочинстві

Ю.-В. Ю. Переста
Нормативно-правове регулювання транскордонного співробітництва закладів охорони здоров’я

О. В. Поштаренко
До питання зародження електронних грошей

Р. М. Савчук
Порядок формування кадрового складу правоохоронних органів України: сучасний стан правового регулювання та напрями вдосконалення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. О. Барчук
Механізм заміни довічного ув’язнення: теоретично-правові аспекти заміни довічного ув’язнення

Б. В. Бондар
Порівняльна характеристики злочинів проти основ національної безпеки України та країн Європейського Союзу

З. А. Загиней-Заболотенко
Порушення прикордонної безпеки України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації: окремі аспекти кваліфікації

С. С. Коломієць
Концептуальна модель спеціальних правил звільнення від покарання

А. О. Масенко
Принципи застосування спеціальної конфіскації у практиці Європейського суду з прав людини

А. В. Шевчук
Контекстуальні обставини як ознака складу порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар, Д. А. Морозов, О. М. Пупинін
Щодо проблеми дотримання конституційних прав і свобод людини в процесі оперативно-розшукової діяльності

П. Ю. Дем'як
Вдосконалення підстави відповідальності службових осіб окремих юридичних ОСБ приватного права за порушення обмежень щодо одержання подарунків

С. О. Коропецька
Скорочений судовий розгляд у кримінальному провадженні в Україні: новели та зарубіжний досвід

І. В. Макогін
Особливості допиту підозрюваної, у вчиненні вбивства з необережності, особи

С. В. Семак
Криміналістична характеристика особи злочинця, який довів матеріально залежного від нього потерпілого до самогубства

Я. П. Скоковська
Поняття касаційного розгляду та його місце у структурі стадії провадження у суді касаційної інстанції

П. В. Струж
Тактичні засади подолання протидії розслідуванню порушень правил безпеки дорожнього руху під час проведення огляду місця події

2024

Прикарпатський юридичний вісник №1/2024

 

Прикарпатський юридичний вісник №2/2024

 

Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
«Права, за якими судиться малоросійський народ» як джерело військового права Гетьманщини

Г. А. Волошкевич
Спроба впровадження інституту військового суду присяжних в ході підготовки військово-судового статуту 1867 року

Є. В. Дергачов
Праворозумний модус правової свідомості суспільства під час воєнного стану

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Лялюк, Д. Є. Білоус
Перспективи впровадження двопалатної структури парламенту в Україні: міжнародний досвід та сучасні тенденції

Н. О. Максіменцева
Легітимація парламенту та Президента України в умовах воєнного стану у виборчий демократії

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. М. Боярчук
Дотримання авторського права у мережі інтернет: порівняльний аспект регулювання в Україні та у країнах Європи

О. П. Подцерковний, Г. М. Будурова
Щодо потреб запровадження спеціалізації господрських судів у земельних та інвестиційних спорах

Є. В. Чупрун
Імунітети, врегульовані нормами міжнародного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. І. Берендєєва, О. В. Ковальова
Фахова компетентність суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству

А. О. Зубко
Онтологічний аспект розуміння концепту «адміністративна політика України» з позиції вітчизняного дискурсу

О. П. Киценко
Історико-правовий аналіз ризиків державного податкового впливу на суб’єктів аграрного сектору

Є. В. Михайловська, А. І. Тарасенко
Порівняльно-правовий аспект функціонування та регулювання інституту медіації в Україні та Франції з урахуванням вимог європейського адміністративного простору

М. К. Смакограй
Особливості правового регулювання фінансової відповідальності за податкові правопорушення під час воєнного стану в Україні

М. В. Сокіран
Актуальні питання захисту критичної інформаційної інфраструктури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Буряк
Методологія дослідження злочинності у сімейній сфері

Ю. В. Живова
Міжнародна співпраця у протидії організованій злочинності шляхом застосування спеціальної конфіскації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Макогін
Огляд місця події як невідкладна слідча (розшукова) дія при розслідуванні вбивств з необережності

Є. В. Тирлич
Поняття біологічних зразків, які підлягають відібранню у особи з метою подальшого їх досліження в кримінальному провадженні

М. В. Тішин
Забезпечення прокурором допустимості фактичних даних при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та оформленні їх результатів: деякі актуальні питання

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бринзанська
Заподіяння шкоди навколишньому природньому середовищу як міжнародний злочин jus cogens

О. В. Краснікова, Д. В. Бодян
Міжнародно-правовий механізм захисту прав дітей в умовах війни

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"