Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. М. Бабенко, О. О. Борисова, І. О. Шаповалова
Принципи права: поняття та класифікація

Г. А. Волошкевич
Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

В. В. Грицько
Юліан Романчук – віце-президент Віденського парламенту: деякі аспекти політичної діяльності (1883–1918 рр.)

Ю. Є. Ковний
Інтеркультуралістична концепція у правовій політиці держави

Kh. M. Markovych
Legal ideology: concept and meaning in modern conditions of the Ukrainian state functioning

В. М. Мельник
Патронат, клієнтела, федералізм: етрусько-малоазійська концепція походження головних понять римського публічного права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

С. О. Халюк
Організаційні повноваження Вищої ради правосуддя в Україні: поняття та види

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Веренкіотова
Здійснення цивільних прав: законодавчий аспект

Ю. С. Канарик
Порівняльно-правовий аналіз спадкових відносин в римському приватному праві та сучасному цивільному праві

Р. Б. Поляков
Правове регулювання конкурсного процесу Німеччини у XVIII столітті

І. С. Студенець
Концесія у сфері охорони здоров’я

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Я. Бойко
Значення дискреційних повноважень судді адміністративного суду у реалізації права на справедливий суд

М. С. Міхровська
Електронна публічна адміністрація в Україні

А. А. Шовкун
Місце та роль параюристів (громадських радників) в системі суб’єктів надання безоплатної правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Протидія організованої злочинності у фінансовій системі як загрози державній безпеці України

Ю. В. Луценко, М. М. Денисенко
Протидія злочинності в умовах воєнного стану: теоретико-правові проблеми

С. І. Спільник
Правові засади взаємодії Державної кримінально-виконавчої служби України з іншими суб’єктами протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Гірук
Психолого-криміналістична характеристика процесу формування показань малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Ю. Б. Комаринська
Значення систематизації слідової інформації у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством

О. П. Метелев
Окремі проблеми цифровізації у кримінальному процесі

О. С. Павлюк
Окремі аспекти розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із домашнім насильством

І. В. Пашинська, В. К. Жердєв
Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів

Р. С. Савченко, О. С. Ховпун
Особливості екстрадиційного арешту: практика Європейського суду з прав людини

О. О. Торбас, А. В. Чебанов
Особливості санкціонування контролю за вчиненням злочину щодо суддів та адвокатів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"