Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва
Ґенеза українського законодавства щодо військового обліку жінок

Т. Д. Дем’янчук
Виправно-трудовий характер радянської кримінально-виправної системи

Ю. Є. Ковний
Захист прав національних меншин на муніципальному рівні: компаративістський аналіз

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне право: пропедевтичний аспект

В. М. Мельник
Правова суб’єктність ранньосередньовічної Тюрингії: королівська влада і римський федеративний режим

І. В. Процюк
Поділ державної влади як основоположний принцип правової соціальної держави

В. Г. Савчук
Універсальність та комплексність норм для вирішення, або три чи сім?

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Бойко
Принцип розумності під час розгляду цивільних справ: окремі недоліки законодавчої дефініції

Г. М. Будурова, О. П. Подцерковний
Правонаступництво прав та обов’язків управителя багатоквартирним будинком при створенні підприємства шляхом виділу

С. М. Лепех
Правова природа договорів про надання споживчих фінансових послуг

С. А. Пилипенко
До питання про правову природу надання в оренду об’єктів житлової нерухомості

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Вербицька, Р. В. Карпенко
Забезпечення потреб вимушених переселенців на території України: актуальні питання

Н. М. Полховська
Ґенеза правового регулювання правового статусу професійних спілок працівників правоохоронних органів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Грицько
Вплив дeцeнтpaлiзaцiї нa змiцнeння poлi opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння в Укpaїнi

Т. А. Кобзєва, Г. Ю. Міхновський
Нормативно-правове закріплення застосування процедури медіації в різних галузях процесуального права України

Є. В. Михайловська, А. Д. Скорик
Протоколи про адміністративні правопорушення: юридична сила документу та помилки при оформленні

Р. Ю. Павлюк
Поняття та зміст процесуального статусу експерта як учасника адміністративного судочинства

А. Г. Халілова
Місце Міністерства освіти і науки України в системі управління наукою

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. М. Андрусяк
Виправданий ризик (стаття 42 Кримінального кодексу України): до проблеми доцільності існування як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння

І. М. Леган
Татуювання як елемент кримінальної субкультури: історія походження та інтерпретація

Н. О. Савліва, Т. Д. Лисько
Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє насильницькі кримінальні правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. М. Дуфенюк
Правові механізми забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у кримінальному провадженні

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"