Прикарпатський юридичний вісник №4/2016

Прикарпатський юридичний вісник №4/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Дудченко О. С. Нормотворча діяльність народних комісаріатів УСРР у 1920–1930-х рр

Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання: нотатки до наукової дискусії

Царенко В. І. Сучасні внутрішньодержавні виклики, що постають перед державною прикордонною службою в правозастосовчій діяльності із забезпечення прикордонного режиму та режиму кордону

Щирба М. Ю. Міжнародно-правове регулювання принципу конфіденційності у сфері охорони здоров’я

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Vitkova V. S. Constitutional right to medical assistance in the constitutions of foreign countries

Гараджаев Д. Я. О предпосылках использования сравнительного метода в конституционно-правовых исследованиях

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Бельо Л. Ю. Патент як спосіб захисту прав інтелектуальної власності на лікарський засіб

Майка М. Б. Окремі питання суб’єктного складу правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Куракін О. М. Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика

Прилуцька М. О. Специфіка трудової функції працівників державної виконавчої служби

Рудик В. А., Хименко О. А. Про взаємодію національного соціального законодавства з міжнародними стандартами

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Антонюк У. В. Суб’єкти забезпечення екологічних прав в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Биков І. О. Історія наближення митного законодавства України до стандартів Європейського Союзу

Головань Т. Г. Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб

Зима О. Т. Рецепт на відпуск лікарських засобів: юридична природа

Карабін Т. О. Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Козьяков Д. І. Проблеми застосування адміністративної відповідальності органами держпраці України під час здійснення державного гірничого нагляду

Малишко Д. В. Об’єктна зумовленість функціональної варіативності адміністративно-правового регулювання сфери муніципального транспорту в Україні

Мартиновський В. В. Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в Україні

Пирожкова Ю. В. Соціально-культурні функції адміністративного права: оновлений погляд на сутність та структурні елементи у світлі транзитивності права

Янішевська К. Д. Європейський досвід оподаткування: порівняльний аналіз обов’язків податкових агентів України та Австрії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Веселов М. Ю., Моргун Н. М, Каптур О. С. Смертна кара як виключна міра покарання

Коваленко І. А. Проблеми кваліфікації фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів

Куцкір Г. М. Експерт як спеціальний суб’єкт злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Піцик Ю. М. Міжнародний досвід у сфері протидії злочинам проти власності, що вчиняються у кіберпросторі

Трепак В. М. Корупція в українській освіті як пріоритетний об’єкт протидії

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Великодний Д. В. Спрощені провадження в суді першої інстанції в кримінальному процесі України та Німеччини: порівняльний аналіз

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грушко М. В. Діяльність Держав-покровительок як механізм контролю виконання норм міжнародного гуманітарного права

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"