Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Прикарпатський юридичний вісник №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Г. Ганжа
Про вплив філософії Стародавньої Греції на становлення римського права (на прикладі генезису справедливості у філософсько-правовому дискурсі Античності)

В. М. Мельник
Проблема східноримського правового режиму lex foedus у лангобардів перед 568 роком

В. Ю. Пряміцин, І. Д. Крутікова, С. А. Невечера
Цифрова трансформація роботи юристів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Цінності місцевого самоврядування в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Дискреційні повноваження судді при проведенні процедури урегулювання спору за участю судді

А. Є. Дзюба
Цивільно-правовий механізм надання згоди на посмертне донорство органів і тканин у цілях трансплантації: європейський досвід та українські перспективи

О. О. Крижевська
Посадові особи, уповноважені на вчинення нотаріальних дій: актуальні питання

А. Б. Романюк
Вдосконалення правого регулювання критеріїв співмірності витрат на професійну правничу допомогу у процесуальному законодавстві

І. С. Студенець
Концесія у післявоєнний період в Україні

О. Ю. Черняк
До питання про джерела національного правового регулювання договірних відносин в умовах євроінтеграції

М. М. Яшарова
Співвідношення штучного інтелекту до об’єктів права інтелектуальної власності

М. М. Яшарова, К. Т. Аксьонова
Гармонізація законодавства України за досвідом ЄС у сфері службового винахідництва

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Г. Середа, Д. І. Заїка
Актуальні питання бронювання військовозобов’язаних ІТ-фахівців в період загальнонаціональної мобілізації

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

К. В. Слепньова
Перспективи впровадження 3D кадастру в земельне законодавство України

О. І. Якимець
Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: загальні положення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Дискреційні правові режими в застосуванні норм фінансового права

Н. П. Воронюк
Деякі питання визначення поняття та структури механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню безпеки дорожнього руху

О. О. Дяченко
Адміністративно-правові аспекти соціального захисту поліцейських

І. В. Іщенко
Щодо розуміння адміністративних актів при здійсненні превентивної діяльності Національною поліцією

Ю. О. Костенко
Податкове стимулювання суб'єктів малого підприємництва в умовах воєнного стану

О. А. Машиніченко
Особливості та підстави адміністративної відповідальність керівника підприємства

М. С. Міхровська
Цифровізація – нова ера

Н.Ю. Цибульник
Деякі питання публічного адміністрування суб’єктів сектору безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Міжнародне співробітництво в питанні протидії організованій злочинності у фінансовій системі

П. С. Гарасим
Роль і місце громадського контролю у правовому механізмі запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом органів та установ виконання покарань

А. А. Керопян
Щодо деяких ознак суспільно небезпечного діяння у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України

Ю. В. Луценко
Актуальні питання протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави

О. С. Ховпун, Т. О. Часова
Формування уявлення до причин вчинення кримінального правопорушення

О. І. Хороновський
Загрози економічній безпеці держави, обумовлені діяльністю транснаціональних організованих злочинних угрупувань

М. Ю. Шуп’яна
Злочинність неповнолітніх: до проблематики визначення поняття

Г. З. Яремко, Н. Є. Маковецька
Система покарань у проєкті Кримінального кодексу України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

О. М. Дуфенюк
Вплив глобальних мегатрендів на науку та практику кримінального провадження

В. М. Маркєлова
Позбавлення права власності під час кримінального провадження

В. В. Назаров, О. І. Ситайло
Застава в системі запобіжних заходів: теорія та практика

Н. В. Неледва
Особливості застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану: огляд законодавчих новел

І. В. Пашинська
Системоутворюючі ознаки організованої злочинності у сфері економіки як співвідношення між групами та видами кримінальних правопорушень

Ю. Г. Чердинцев, А. І. Черемнова
До питання тактики огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в темний час доби

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. П. Безносюк, О. М. Гаргат-Українчук, Н. Г. Юрчишин
Механізм захисту прав людини у Європейському Союзі: теоретико-правові аспекти

В. Л. Вишневський, І. М. Івахненко
Адаптація конкурентного законодавства України до права Європейського Союзу на сучасному етапі євроінтеграційного процесу

H. M. Hryb
International legal protection of children's rights on the Internet

М. І. Смирнов
Співробітництво України з Міжнародним кримінальним судом як механізм притягнення до відповідальності росії за злочин агресії проти України

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"